Keur predikaat voor Toscana

Markelo
Toscana is een nakomeling van Lancet, uit een moeder van Hofnar. Zij is in eigendom van de familie van de Pol.
Om in aanmerking te komen voor het Keur predikaat, moest zij één winstpunt behalen in de klasse Z1 dressuur.
Judith heeft haar vandaag gestart in Markelo, en niet zonder succes!
De proef met Toscana was goed voor 209 punten en een derde prijs. En.... het Keur predikaat is binnen!


Datum: 1 maart 2009

<< Terug